Stichting
Vervolg
Bestuur
Dhr. C.D. Nijp, Arnhem  |  (interim) Voorzitter / Penningmeester
Mevr. M. Schuring, Winschoten  |  Algemeen bestuurslid / Hoofdleidster
Mevr. A. Hoste - van Wijk, Oosterbeek  |  Algemeen bestuurslid
Mevr. R. de Koning, Barneveld  |  Algemeen bestuurslid
Mevr. E.C.J. Huisman - Piek, Enschede  |  Algemeen bestuurslid
Mevr. A.T. Gelijk, Exloo  |  Algemeen bestuurslid

Naam
Iets over de naam 'Zonnewende'. Met die naam willen we tot uitdrukking brengen dat we in ons leven warmte en licht nodig hebben van de zon. Van de Zon met een hoofdletter. Van de Here! De Bijbel geeft aanleiding om de Here een zon te noemen.

Denk maar eens aan Psalm 84:12 waar staat: Want de HERE God is een Zon en Schild. De stichting aanvaardt de Bijbel als het door God geļnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor geloof en leven.

Giften
Vanuit het Jonkvrouwe M.C.W. Calkoenfonds worden alle activiteiten van de Stichting Zonnewende gefinancierd.

Als u het werk van Zonnewende financieel wilt steunen, kunt u een gift over maken op NL19 INGB 0000 2168 61 of NL25 RABO 0341 8428 34 t.n.v. Stichting Zonnewende.

De Stichting Zonnewende is een door de Belastingdienst erkende ANBI- instelling. Giften zijn daardoor voor u aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het bestuur stelt het op prijs als u dit werk ook met uw gebeden wilt ondersteunen.

Alle medewerkers als schrijvers, tekenaars, fotografen e.d., alsmede de bestuursleden, zijn Pro Deo medewerkers en hebben derhalve geen enkel financieel belang.
Over ons Producten Contact
Stichting
Bestuur
Naam
Ontstaan
Giften
ANBI
Kaarten
Gedichtenkaarten
Zondagsgroeten
Gedichtenbundels
Brochures
Jubileumboek

Mevrouw M. Schuring
0597-414908

Stationsweg 3 A
9671 AL Winschoten