MENU

❝ Hij zal voor u zorgen. ❞

∼ Psalm 55:23b ∼

❝ Hij zal voor u zorgen. ❞

∼ Psalm 55:23b ∼

❝ Hij zal voor u zorgen. ❞

∼ Psalm 55:23b ∼
Beeld  |  Chris Nijp

Stichting Zonnewende

Bemoedigen en bemoedigd worden vanuit de Bijbel

Stichting Zonnewende heeft als doel zieken, invaliden, bejaarden - in het algemeen mensen die het moeilijk hebben - te troosten en te bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus Christus. Als bestuur van de stichting willen wij dit doel voornamelijk bereiken door briefwisseling, de toezending van het Zonnewendeblad, het aanbieden van: Zondagsgroeten, kerst-, wens- en tekstkaarten, kaarten met gedichten, gedichtenbundels en brochures.

Briefwisseling

In groepjes van 8 a 10 personen schrijft men in een schrift, dat van de een naar de ander wordt doorgestuurd aan de hand van een bij het schrift gevoegde verzendlijst. In de brieven leven we met elkaar mee in de dingen van alledag, zowel in de moeiten en zorgen als in de blijde dingen. De schriften moeten binnen 5 dagen na ontvangst worden doorgezonden, zodat ze eens in de 6 a 8 weken circuleren. De enige kosten hieraan verbonden zijn de verzendkosten naar het volgende adres. Op het ogenblik zijn er 24 afdelingen plus een e-mailafdeling.

Elke afdeling heeft zijn eigen leider of leidster, terwijl ook iemand van het bestuur meeschrijft. Natuurlijk draagt elke afdeling zo zijn eigen karakter. Een spreekwoord zegt: 'Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is'. Ieder schrijft dus op zijn of haar wijze, maar allen voelen we ons verbonden in het besef kinderen van één Vader te zijn door het geloof in de Here Jezus Christus. Mist iemand deze zekerheid, dan is hij of zij evengoed welkom als lid. Als iemand door Zonnewende de Here Jezus persoonlijk als Heiland leert kennen, zijn we juist dubbel blij.

Hoewel we verschillen van aard, streven we echter allen hetzelfde doel na: iets voor elkaar te willen zijn. Hoeveel een hartelijke, meelevende brief kan betekenen, vooral in moeilijke dagen, hebben we allen wel eens ondervonden. Het wonderlijke is, dat hoe meer men geeft, des te meer men ontvangt. Eigen moeilijkheden komen op de achtergrond door het meeleven met en het bidden voor anderen.

Wat is het bemoedigend als je iets mag doorgeven van je geloof in de Here Jezus Christus. In 2 Korinthe 1:4 staat: ... 'de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.' Zo wordt God verheerlijkt. Zo kunnen we anderen dienen. En deze taak kunnen we zelfs vanaf ons bed of vanuit onze rolstoel voor de Here doen.

Iets voor u/jou? Meld u/je dan nu aan of vraag meer informatie aan.

Het Zonnewendeblad: de Groet

Dit blad bevat 8 pagina's en verschijnt viermaal per jaar onder de namen: Wintergroet, Lentegroet, Zomergroet en Herfstgroet.

Het wordt gratis toegestuurd aan alle belangstellenden.

Ook wordt het verspreid in diverse verzorgings- en verpleeghuizen.

Lees de Groet online.

De Zondagsgroet

De meeschrijvende leden, die door ziekte niet in staat zijn een kerk of gemeente te bezoeken, ontvangen wekelijks van de leid(st)er van hun afdeling de Zondagsgroet. Dit is een kaartje met aan de voorkant een tekst en aan de achterkant een spreuk of gedichtje.

Ook aan vele anderen, naast de meeschrijvende leden, worden deze zondagsgroeten gestuurd.

Het is mogelijk deze kaartjes te bestellen om ze zelf door te sturen.