❝ Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons. ❞

∼ Psalm 68:20a ∼

❝ Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons. ❞

∼ Psalm 68:20a ∼

❝ Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons. ❞

∼ Psalm 68:20a ∼
Beeld  |  Chris Nijp

Stichting Zonnewende

Vervolg

Bestuur

R. Kleingeld, Zuidland | Voorzitter (ad interim) / Penningmeester
Mevr. M. Schuring, Winschoten | Algemeen bestuurslid / Hoofdleidster
Mevr. R. de Koning, Barneveld | Algemeen bestuurslid
Mevr. E.C.J. Huisman - Piek, Enschede | Algemeen bestuurslid
Mevr. A.T. Gelijk, Exloo | Algemeen bestuurslid
Mevr. G.W. Hoppe - Sl÷etjes, Bocholt-Suderwick (D) | Algemeen bestuurslid

Naam

Iets over de naam 'Zonnewende'. Met die naam willen we tot uitdrukking brengen dat we in ons leven warmte en licht nodig hebben van de zon. Van de Zon met een hoofdletter. Van de Here! De Bijbel geeft aanleiding om de Here een zon te noemen.

Denk maar eens aan Psalm 84:12 waar staat: Want de HERE God is een Zon en Schild. De stichting aanvaardt de Bijbel als het door God ge´nspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor geloof en leven.

Giften

Als u het werk van Stichting Zonnewende financieel wilt steunen, kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL19 INGB 0000 2168 61 t.n.v. Stichting Zonnewende.

Stichting Zonnewende is een door de Belastingdienst erkende ANBI. Giften zijn daardoor voor u - onder voorwaarden - aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het bestuur stelt het op prijs als u dit werk ook met uw gebeden wilt ondersteunen.

Alle medewerkers, schrijvers, tekenaars, fotografen e.d., alsmede de bestuursleden, zijn Pro Deo medewerkers en hebben derhalve geen enkel financieel belang.

KvK

Stichting Zonnewende is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41192716.